Academische lecture

Voor het vak ANW krijgen de leerlingen in 5VWO academische vaardigheden. Onderdeel van deze academische vaardigheden zijn de academische lectures, oftewel colleges. De alumni willen graag zorgen dat de leerlingen een meer kritische blik krijgen over de informatie die zij krijgen en die zij willen verwerken in werkstukken en later onderzoeken (als het profielwerkstuk). Kritisch kijken naar bronnen, nieuws en andere info is een essentiële vaardigheid om klaar te zijn voor het wetenschappelijk onderwijs na de middelbare school, zeker in een maatschappij waar framing een grote rol speelt.